Go to content
Uw activiteit beschermen

Risicobeheer

Bescherm uw bedrijfsactiviteit tegen een veelheid van risico’s die verband houden met uw installaties en omgeving. Deze preventieve maatregelen zullen uw werknemers beschermen tegen elke ongelukkige situatie.

Onze diensten voor risicobeheer

Ethias Services wil u van a tot z begeleiden bij het beheer van uw risico’s en stelt u daarom deze catalogus van oplossingen voor:

Maak in alle vertrouwen de juiste keuze

Door een beroep te doen op deskundigen in het beheer van risico’s voor een bedrijfsactiviteit en -omgeving zorgt u ervoor dat de meest doeltreffende veiligheidsoplossingen worden uitgerold.
Risico's identificeren

Een zo volledig mogelijk overzicht krijgen om zich te beschermen tegen elke mogelijke ongelukkige situatie.

Risico's identificeren

Dankzij de ervaring van de professionals bij Ethias Services kunt u een maximum aan risico’s identificeren, zelfs de minder voor de hand liggende, zodat u een zo volledig en dus zo zeker mogelijk beeld krijgt.

Beveiliging

De uitvoering van beschermingsmaatregelen zal de risico’s op aantasting van de integriteit van uw personeel en de goede werking van uw bedrijfsactiviteit beperken.

Beveiliging

Zorg ervoor dat u de nodige maatregelen en acties onderneemt om uw bedrijfsactiviteit veilig te stellen, maar ook de werkomgeving van uw personeel of van eenieder die in de bedrijfsomgeving kan langskomen.

Beheersing

Bepaal proactief wat uw zwakke punten zijn zodat u kunt anticiperen op corrigerende maatregelen en de gevolgen ervan kunt beperken.

Beheersing

Met behulp van een actieplan zal de verwezenlijking van de vastgestelde gevaren worden beperkt. Mocht u er toch mee te maken krijgen, dan zal u via het correctieve beheer de morele, organisatorische, financiële en juridische gevolgen ervan kunnen beperken.