Go to content
Gezondheid van personen

Conceptergonomie

Leer uw werkruimten in te richten om onder optimale omstandigheden te kunnen werken.

Bij een renovatie of nieuw ontwerp kunnen we:

  • u helpen de reële menselijke activiteit te optimaliseren (inrichting van de werkruimten, communicatie, organisatie …);
  • u helpen bij de keuze en aanschaf van geschikt materiaal;
  • zorgen voor tijd- en efficiëntiewinst.

Deze service omvat:

  • Analyse van de vraag, bepaling van prioriteiten (analyse van de streams bijvoorbeeld) en toepassing van evaluatietools.
  • Observatie van de werkruimte en analyse van de aan de activiteit verbonden risico’s om een harmonieuze en functionele werkomgeving te bepalen.
  • Opstelling van technische ergonomiefiches, afhankelijk van de activiteit, ter illustratie van de technische elementen: comforthoeken, werkhoogtes, bedieningsplaatsen …
  • Toepassing van een teamdynamiek om het project vorm te geven (het EIT = Ergonomic Improvement Team) op basis van de interne competenties.
  • De “ergonomische” elementen van het bestek vaststellen bij de aankoop van materiaal (stoel, muis, werkpost …).

Doelgroep

Elke overheid
Elke onderneming
Combineer deze dienst met een van onze verzekeringsproducten:
Verzekering arbeidsongevallen
Deze verzekering is een verplichte wettelijke verzekering die uw werknemers dekt in geval van een ongeval op het werk of op weg naar het werk.