Go to content

Cookiebeleid

Ethias Services maakt op deze website gebruik van cookies en andere trackers (hierna ‘cookies’) om haar gebruikers performante diensten aan te bieden. Met deze cookies kan Ethias Services de inhoud van haar website aanpassen en reclameboodschappen tonen die afgestemd zijn op de behoeften en voorkeuren van haar gebruikers.

Conform artikel 129.1° van de wet van 13 juni 2005 (WEC) betreffende de elektronische communicatie wil dit Cookiebeleid (hierna “het Beleid”) duidelijke en precieze informatie geven over de soorten cookies op de website van Ethias Services en over de wijze waarop ze worden gebruikt om de gebruikerservaring te verbeteren.

Ethias Services gebruikt de persoonsgegevens die zij via deze cookies verkrijgt in overeenstemming met de toepasselijke regelgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens en met de Privacyverklaring van Ethias Services.

Wie is de verwerkingsverantwoordelijke?

De eigenaar van de site en de verwerkingsverantwoordelijke van de via cookies verkregen persoonsgegevens is:

Ethias Services

Rue des Croisiers 24,

B-4000 Luik

BTW BE 0825.876.113

Wil je meer weten over de manier waarop Ethias Services omgaat met de persoonsgegevens van haar gebruikers? Lees de Privacyverklaring van Ethias Services.

Wanneer is dit Cookiebeleid van toepassing?

Dit beleid is van toepassing op deze website.

Wat is een ‘cookie’?

Een cookie is een klein stukje informatie dat wordt bewaard in de browser of in het geheugen van je computer, tablet of smartphone. Cookies kunnen voor verschillende doeleinden worden gebruikt. Ze onthouden welke acties je hebt uitgevoerd op de website of de app en welke voorkeuren je hebt, zoals bijvoorbeeld je voorkeurstaal. Of ze houden bij waar je als gebruiker op een medium was gebleven. Bijna alle websites en apps maken gebruik van cookies.

Hoe gebruikt Ethias Services cookies?

Ethias Services gebruikt op haar Website de volgende cookies:

Essentiële cookies

Deze cookies zijn nodig om de website goed te laten functioneren of te beveiligen. Ze zijn onontbeerlijk voor de goede werking van de Website. Je kunt ze niet weigeren als je onze Website wilt bezoeken.

CookieDuurBeschrijving
_icl_visitor_lang_js24 uurOnthoudt de taal van de gebruiker
cookielawinfo-checkbox-analytics11 maandenDeze cookie wordt geplaatst door de GDPR cookie-toestemmingsplugin. De cookie wordt gebruikt om de toestemming van de gebruiker voor cookies in de categorie "Analytische" op te slaan.
cookielawinfo-checkbox-necessary11 maandenDeze cookie wordt geplaatst door de GDPR cookie-toestemmingsplugin. De cookie wordt gebruikt om de toestemming van de gebruiker voor cookies in de categorie "Essentiële" op te slaan.
CookieLawInfoConsent1 jaarRegistreert de standaard knopstatus van de overeenkomstige categorie, evenals de CCPA-status (California Consumer Privacy Act - wet op de gegevensbescherming.).
sat_trackSessieDeze cookie maakt het mogelijk om de uitvoering van de Launch-bibliotheek volgens de toestemming van de bezoeker te beheren. Standaardwaarde: false
viewed_cookie_policy11 maandenDeze cookie wordt ingesteld door de GDPR Cookie Consent plugin en wordt gebruikt om op te slaan of de gebruiker al dan niet heeft ingestemd met het gebruik van cookies. Het slaat geen persoonlijke gegevens op.
wp-wpml_user_selected_language10 jaarOnthoudt de taal van de gebruiker
wpml_browser_redirect_testSessionWordt gebruikt om de gebruiker om te leiden naar de opgeslagen taal

Analytische cookies

Deze cookies analyseren het gedrag van de bezoekers van de Website en helpen Ethias Services om de surfervaring van de gebruiker te verbeteren en te personaliseren. Zo laten ze toe het aantal bezoeken, het aantal bekeken pagina’s en de gebruikersactiviteit op de Website te meten. Hiertoe gebruikt Ethias Services met name de cookies van Adobe Analytics.

CookieDuurBeschrijving
AMCV_*************@AdobeOrg2 jaarDeze cookie wordt gebruikt om een unieke bezoeker te identificeren. ID van de unieke bezoeker gebruikt door de Experience Cloud-oplossingen.
AMCVS_*************@AdobeOrgSessieDe AMCVS-cookie fungeert als een vlag die aangeeft dat de sessie is geïnitialiseerd. De waarde is altijd "1" en wordt verwijderd als de sessie wordt afgesloten.
s_ccSessieDeze cookie wordt ingesteld en gelezen door de JavaScript-code om te bepalen of de cookies geactiveerd zijn (gewoon ingesteld op "True"). Zonder deze cookie kunnen we geen analyse maken van de prestaties van de website (wat wel en wat niet bekeken werd).
s_ecid2 jaarDeze cookie wordt bepaald door het domein van de klant nadat de AMCV-cookie door de klant is ingesteld. Het doel van deze cookie is het permanent bijhouden van ID’s toe te staan in de status van de 1-partij en wordt als referentie-ID gebruikt als de AMCV-cookie is verlopen. Bevat een kopie van de MID of de Experience Cloud ID (ECID). De MID wordt opgeslagen in een sleutelwaardepaar dat de syntax s_ecid=MCMID volgt.
s_fid2 jaarDeze cookie wordt gebruikt om een unieke bezoeker te identificeren als de standaardcookie s_vi niet beschikbaar is vanwege cookiebeperkingen van derden.
s_ppvDeze cookies worden gebruikt door de plugin "getPercentPageViewed" die de scrolactiviteit van een bezoeker meet om te weten hoeveel van een pagina hij bekeken heeft voordat hij naar een andere pagina gaat. Hij bevat de naam van de vorige bekeken pagina, het hoogste percentage van de vorige pagina dat de bezoeker heeft bekeken, het hoogste aantal pixels dat in totaal wordt weergegeven, het hoogste aantal "page folds” (paginamappen) dat wordt bereikt en het aantal "page folds" dat in totaal beschikbaar is op de vorige pagina.
s_ppvlDeze cookies worden gebruikt door de plugin "getPercentPageViewed" die de scrolactiviteit van een bezoeker meet om te weten hoeveel van een pagina hij bekeken heeft voordat hij naar een andere pagina gaat. Hij bevat de naam van de vorige bekeken pagina, het hoogste percentage van de vorige pagina dat de bezoeker heeft bekeken, het hoogste aantal pixels dat in totaal wordt weergegeven, het hoogste aantal "page folds” (paginamappen) dat wordt bereikt en het aantal "page folds" dat in totaal beschikbaar is op de vorige pagina.
s_ppvnSessieDeze cookies worden gebruikt door de plugin "getPercentPageViewed" die de scrolactiviteit van een bezoeker meet om te zien hoeveel van een pagina hij bekeken heeft voordat hij naar een andere pagina gaat. Hij bevat de naam van de vorige bekeken pagina, het hoogste percentage van de vorige pagina dat de bezoeker heeft bekeken, het hoogste aantal pixels dat in totaal wordt weergegeven, het hoogste aantal "page folds” (paginamappen) dat wordt bereikt en het aantal "page folds" dat in totaal beschikbaar is op de vorige pagina.
s_sqSessieDeze cookie wordt ingesteld en gelezen door de JavaScript-code wanneer de ClickMap- of Map-functionaliteit is ingeschakeld; bevat informatie over de vorige link waarop de gebruiker heeft geklikt. Hij wordt gebruikt om rapporten op te stellen over de bezoeken aan de website (aantal keren dat de website is bezocht) om een "track" van het navigatiepad aan te maken. We kennen de identiteit van de bezoeker niet (anonieme cookie), maar we kennen wel het pad dat hij tijdens zijn bezoek heeft afgelegd.
s_vi_*******2 jaarDeze cookie wordt gebruikt om een unieke bezoeker te identificeren.

Hoe kunt je je cookies beheren?

Bij een bezoek aan onze Website ontvang je een melding over het gebruik van cookies. Je kunt ongewenste cookies uitschakelen door een cookiebeheertool te installeren of via een van de onderstaande links:

Als je alle cookies uitschakelt, zal de Website niet goed kunnen functioneren en je gebruikerservaring niet kunnen verbeteren.

Je rechten als gebruiker

Ethias Services verwerkt systematisch persoonsgegevens conform haar Privacyverklaring en de Europese regelgeving inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer: de algemene verordening inzake gegevensbescherming (AVG) (EU) 2016/679 en de bestaande wetgeving inzake cookies en systemen voor informatieverzameling.

Elke gebruiker heeft het recht om:

  • via e-mail contact op te nemen met de functionaris voor gegevensbescherming (Data Protection Officer) van Ethias Services op het volgende adres dpo.ethias.services@ethias.be;
  • klacht in te dienen bij de toezichtautoriteit (www.dataprotectionauthority.be).

Wat bij wijzigingen?

Dit Cookiebeleid kan wijzigen. De meest recente versie vind je op solutions.ethias.be.

Ethias Services publiceert altijd de herzieningsdatum zodat elke gebruiker duidelijk kan zien vanaf wanneer de laatste versie van haar Cookiebeleid geldt. Ethias Services doet haar best om de gebruikers via haar communicatiekanalen te informeren over alle belangrijke wijzigingen in dit Cookiebeleid.