Go to content

Privacyverklaring

Bescherming van de persoonsgegevens

Ethias Services, verantwoordelijk voor de verwerking, verzamelt je naam, voornaam, e-mailadres en telefoonnummer om al je verzoeken om informatie met betrekking tot de diensten van de Ethias-groep zoals gepresenteerd op het platform www.solutions.ethias.be te behandelen. Deze gegevens worden daarnaast ook gebruikt om je te informeren over de verschillende acties die worden uitgevoerd ter promotie van haar diensten en haar producten, over de activiteiten, ideeën, merken en elk evenement dat zij organiseert, en over de verschillende acties die worden uitgevoerd ter promotie van de diensten, producten en activiteiten van haar commerciële partners en van de bedrijven van de Ethias-groep.

Ethias Services verwerkt je persoonsgegevens op basis van je toestemming.

Ethias Services bewaart uw persoonsgegevens enkel zolang ze nodig zijn voor het doel waarvoor ze zijn verzameld. Nadat alle doeleinden bereikt zijn, worden deze gegevens verwijderd.

Je persoonsgegevens worden bijgevolg maximaal 3 jaar bewaard.

Alsje er echter geen toestemming gaf om je op de hoogte te houden van de verschillende promotionele acties, worden je persoonlijke gegevens bewaard tot maximaal 6 maanden na het einde van de e-mailuitwisselingen met Ethais Services.

 

In het kader van de bovenvermelde doeleinden kunnen uw persoonsgegevens worden meegedeeld aan:

– medewerkers van Ethias Services;

– medewerkers van andere entiteiten van de Ethias-groep;

– onze onderaannemers, met name onze verschillende dienstverleners (IT of andere);

– aan de toezichthoudende autoriteiten en de Ombudsman van de Verzekeringen.

 

Je kunt inzage krijgen in je persoonsgegevens en ze laten verbeteren door een gedateerd en ondertekend verzoek, samen met een fotokopie van de voor- en achterzijde van je identiteitskaart, te sturen naar:

 

Ethias Services
Data Protection Officer
Rue des Croisiers, 24
4000 Luik
dpo.ethias.services@ethias.be

In sommige zeer specifieke gevallen biedt de GDPR-verordening je de mogelijkheid om een beperking van de verwerking te vragen, een kopie van je gegevens te krijgen (recht op overdraagbaarheid) en de wissing ervan te vragen. Het recht om gegevens te wissen is echter niet absoluut

Iedere klacht kan tot slot worden gericht aan:

Gegevensbeschermingsautoriteit
Persstraat 35
B1000 Brussel
commission@privacycommission.be
Tel.: +32 2 274 48 00
Internetsite: www.gegevensbeschermingsautoriteit.be