Go to content
Risicobeheer

Audit van de organisatie en de managementstijl

Identificeer de praktijken die schadelijk zijn voor het psychosociale welzijn van de werknemers in de oragnisatie.

Deze audit van het functioneren van de onderneming stelt je in staat om:

  • De werking en het beheer van de organisatie te analyseren.
  • Praktijken die het psychosociale welzijn van werknemers in gevaar brengen aan te pakken.
  • Aanbevelingen te doen ter verbetering van de organisatie.
  • Zo nodig een actieplan te ontwikkelen.
  • Te waken over de correcte uitvoering van het actieplan.

Deze service omvat:

  • Overleg met de relevante actoren in de onderneming (HR-manager of gelijkwaardig, zaakvoerder, preventieadviseur, enz.) met het oog op de uitwisseling van informatie en het verzamelen van de nodige documenten voor de analyse.
  • Analyse van de situatie en formulering van aanbevelingen.
  • Ontwikkeling en presentatie van een actieplan met aanbevolen verbeteringsmaatregelen (indien van toepassing).
  • Ondersteuning bij de uitvoering van het actieplan (facultatief).

Doelgroep

Elk bedrijf
Combineer deze dienst met een van onze verzekeringsproducten:
Verzekering arbeidsongevallen
Deze verzekering is een verplichte wettelijke verzekering die uw werknemers dekt in geval van een ongeval op het werk of op weg naar het werk.