Go to content
Risicobeheer

Risk Management

Identificeer en beheer de risico’s rond de activiteiten van je organisatie.

Deze opleiding inzake risk management stelt je in staat om:

 • De belangrijkste technieken van risicobeheer te beheersen.
 • Te anticiperen op elk incident dat de activiteiten van het bedrijf zou kunnen beïnvloeden.

Deze service omvat:

 • Risicobeheer als kern van beter bestuur: inzicht in de evolutie van de praktijk van Risk management.
 • Risk management als hulpmiddel bij besluitvorming en waardecreatie.
 • De toepassing van Risk management technieken, in overeenstemming met erkende normen.
 • Risico’s in de praktijk in kaart brengen.
 • Technieken voor de beheersing en de bewaking van grote risico’s.
 • De definitie van operationele risico’s en de uitvoering van een passende operationele risicokaart.
 • Governance en verantwoordelijkheden inzake operationele risico’s.
 • Beoordeling en kwantificering van operationele risico’s.
 • De uitvoering van toezichtsmaatregelen, controlemiddelen (indicatoren, controle-elementen) en rapportage.
 • Toepassing van de drie verdedigingslinies en vergelijking met een kleine onderneming.
 • Soorten identificeerbare risico’s.
 • Definitie van de rol en de verantwoordelijkheden van de risicomanager.
 • De methodologie van een risicoanalyse en de gevolgen ervan (tabel met controleacties en de follow-up ervan).

Doelgroep

Elke leidinggevende, bedrijfsleider, directuer
Elke risicomanager, financieel directeur, verzekeringsmanager, coördinator interne controle
Combineer deze dienst met een van onze verzekeringsproducten:
Burgerlijke Aansprakelijkheid
De verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid dekt de lichamelijke en materiële schade aan derden.