Go to content
Risicobeheer

Interne controlepraktijk: sensibilisering van de hiërarchie

Ga verder dan kwaliteitsbeheer en prestatieregistratie en krijg via de interne controle meer greep op de activiteiten.

Deze opleiding over de praktijk van interne controle stelt je in staat om:

  • Het belang van interne controle te begrijpen en de doelstellingen ervan te definiëren.
  • Je voordeel te doen met een goede werkmethodologie.

Deze service omvat:

  • Interne controle als kern van beter bestuur.
  • Ontwikkeling van het systeem voor interne controle en activiteitenbeheer.
  • De uitvoering van de interne controle.
  • De ontwikkeling van een controleomgeving.
  • Taakverdeling bij interne controle.

Doelgroep

Leidinggevenden, bedrijfsleiders, beheersverantwoordelijken, directeurs
Combineer deze dienst met een van onze verzekeringsproducten:
Burgerlijke Aansprakelijkheid
De verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid dekt de lichamelijke en materiële schade aan derden.