Go to content
Risicobeheer

Diensten in cyberbeveiliging

Zorg dat uw instelling aan de regels voldoet en verklein uw blootstelling aan cyberrisico’s.

Via deze begeleiding kunt u:

 • Uw beschermingsniveau tegen cyberaanvallen verhogen.
 • Advies en ondersteuning door deskundigen genieten.
 • De gehele problematiek ruimer begrijpen.

Deze service omvat:

 • De betrokkenheid van het topmanagement, inclusief de Functionaris voor de Gegevensbescherming (Data Protection Officer).
 • De uitwerking van een veiligheidsbeleid en een gedragscode.
 • De sensibilisering van het personeel voor cyberrisico’s.
 • Het beheer van belangrijke IT-resources.
 • De update van de programma’s.
 • De installatie van anti-virusbescherming.
 • De bewaring van gegevens.
 • Het beheer van computer- en netwerktoegangen.
 • De beveiliging van werkposten en mobiele apparaten.
 • De beveiliging van servers en netwerkcomponenten.
 • De beveiliging van toegangen op afstand.
 • De terbeschikkingstelling van een bedrijfscontinuïteitsplan en een incidentmanagementplan.

Doelgroep

Elke organisatie
Elke onderneming