Go to content
Beveiliging van het gebouw

Energietransitie en energiebesparing

Krijg professionele ondersteuning bij de invoering van de energietransitie om aan uw wettelijke verplichtingen te voldoen en energie te besparen.

Vermindering van de koolstofvoetafdruk, energieautonomie en kostenbeheersing zijn vandaag grote uitdagingen voor elke organisatie/onderneming. Door zuinigheid en ecologie te combineren, begeleiden we u stap voor stap om uw energiekosten te verlagen met een grondige strategie, duurzame oplossingen en uitgebreide diensten en tegelijkertijd aan uw wettelijke verplichtingen te voldoen.

Deze service omvat:

Energiestrategie:

 • energie-audit om een duidelijk beeld te krijgen van de huidige situatie en mogelijke energie-optimalisaties;
 • strategische planning voor duurzame maatregelen op korte, middellange en lange termijn;
 • workshop (brainstorming, concurrentieanalyse, wetgeving, doelstellingen en KPI’s);
 • snelle identificatie van uw koolstofvoetafdruk en CO2-uitstoot;
 • EPB-certificatie;
 • sensibilisatiesessie.

Energieoplossingen:

 • bepaling van alle energiebesparende maatregelen;
 • energieproductie (zonnepanelen en solarcarports, warmtekrachtkoppeling, energiegemeenschap);
 • Comfort as a Service (CaaS) om zorgeloos te genieten van al het comfort voor uw gebouwen;
 • E-mobiliteit (analyse van de mogelijkheden om de mobiliteit van de organisatie duurzamer te maken).

Diensten op dagelijkse basis:

 • monitoring (permanente opvolging van de energieprestaties van uw installaties);
 • onderhoud (onderhoud en optimalisering van de prestaties en de levensduur van de apparatuur);
 • advies van deskundigen.

Besparingen:

 • energieprestatiecontract (verbintenis met prestatiegaranties);
 • investering door derden (onze partner kan de investering ten laste nemen);
 • hulp bij het verkrijgen van subsidies.

Doelgroep

Elk bestuur of onderneming
Combineer deze dienst met een van onze verzekeringsproducten:
Brand en aanverwante gevaren - Privésector
Een verzekering die u een waaier aan dekkingen biedt voor uw patrimonium.
Brand en aanverwante gevaren - Publieke sector
U kan een verzekering « à la carte » samenstellen in het kader van uw contract brand : brand, bliksem, ontploffing, enz.

De gebruiksvoorwaarden van deze dienst vind je op de pagina: Algemene gebruiksvoorwaarden van de diensten