Go to content
Gezondheid van personen

Ventilatie en verluchting van lokalen

Respecteer voortdurend de wetgeving inzake luchtkwaliteit in binnenruimtes.

Doel van deze begeleiding:

Het door onze partner voorgestelde platform meet de CO2-niveaus in real time en analyseert de configuratie van ruimtes en hun ventilatie. Onze partner stelt erkende en op maat gemaakte oplossingen voor waarmee u bovendien op transparante wijze laat weten dat u constant voldoet aan de veiligheidsnormen en de wetgeving.

Deze service omvat:

  • Een gratis analyse van uw ruimtes en van hun luchtkwaliteit, en een juiste diagnose, conform de normen en de wetgeving.
  • Op maat gemaakte luchtreiniging- en ventilatieoplossingen met controleerbare doeltreffendheid.
  • Een permanente controle van de luchtkwaliteit in uw ruimtes.
  • De real time melding van de resultaten via een volledig bestand dat u op uw smartphone, pc, app, specifieke schermen, enz. kunt raadplegen.
  • Een label voor uw ruimtes, waarmee u aan uw personeel, uw klanten, uw bezoekers, uw publiek… communiceert dat ze zich in een beveiligde ruimte bevinden.

Doelgroep

Openbare besturen, administratie, bedrijven
Kantoor- en co-workingruimtes
Culturele, sport- en vrijetijdsruimtes
Gezondheidszorg (ziekenhuizen, rusthuizen, dagopvang, revalidatiecentrum, enz.)
Scholen en universiteiten, horeca, huisvesting, retail, enz.
Combineer deze dienst met een van onze verzekeringsproducten:
Verzekering arbeidsongevallen
Deze verzekering is een verplichte wettelijke verzekering die uw werknemers dekt in geval van een ongeval op het werk of op weg naar het werk.
Burgerlijke Aansprakelijkheid
De verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid dekt de lichamelijke en materiële schade aan derden.

De gebruiksvoorwaarden van deze dienst vind je op de pagina: Algemene gebruiksvoorwaarden van de diensten