Go to content
Risicobeheer

Begeleiding bij de heropstart van uw activiteiten na een ramp

Heropstart uw activiteiten na een ramp en beperk de toekomstige risico’s.

Via deze begeleiding kunt u:

  • De nodige afstand nemen via een objectieve en externe analyse van de situatie;
  • De situatie vanuit een multidisciplinair perspectief benaderen;
  • Zowel technische als menselijke kwesties integreren;
  • De nodige maatregelen voor de reorganisatie en de heropstart van uw activiteiten uitvoeren.
  • De werkdruk die deze crisis veroorzaakt wegnemen zodat u zich kunt focussen op uw kernactiviteiten.

Deze dienst omvat:

  • De ontmoeting met de leidinggevenden en de teams op het terrein.
  • Plaats-/sitebezoeken.
  • De identificatie van gevaren, risico’s, zwakke punten, tekortkomingen.
  • De vaststelling van een actieplan op lange termijn en van overgangsmaatregelen (eventuele fasering) met prioriteiten die rekening houden met uw verplichtingen.
  • De begeleiding bij de uitvoering van de voorgestelde maatregelen, met inbegrip van de daaruit voortvloeiende veranderingen voor de teams.

Doelgroep

Elke onderneming