Go to content
Risicobeheer

DPO as a service

Krijg professionele ondersteuning om aan de verplichtingen van de Data Protection Officer (DPO) te beantwoorden.

Alle entiteiten die persoonsgegevens verwerken, moeten zich afstemmen op de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG of GDPR) en moeten, zo nodig, een functionaris voor gegevensbescherming hebben, ook DPO (Data Protection Officer) genaamd. Ons aanbod bestaat erin de activiteiten te organiseren volgens een “DPO as a Service” model.

Deze dienst omvat met name:

  • de organisatie van een GDPR-aanspreekpunt bij uw organisatie;
  • de opleiding/sensibilisering van de hiërarchische lijn/het personeel;
  • het conformiteitsverslag;
  • het advies en ondersteuning bij kwesties over gegevensbescherming (bv. rechten en beginselen van de GDPR, verwerkingsovereenkomsten, beheer van incidenten/data breach, DPIA…);
  • het advies en ondersteuning bij de uitvoering van de aanbevolen maatregelen op het vlak van conformiteit en veiligheid;
  • de hulp bij het opstellen van de impactanalyse;
  • de invoering van procedures voor samenwerking met de toezichtautoriteit, facilitator tussen de verwerkingsverantwoordelijke en de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA);
  • de organisatie van de documentatie;
  • het verslag over het beheer van de verwerkingsactiviteiten.

Doelgroep

Alle openbare entiteiten, ondernemingen, verenigingen die persoonsgegevens verwerken.