Go to content
Risicobeheer

Risico’s in kaart gebracht

Definieer en breng de risico’s van je activiteiten in kaart te om ze te voorkomen.

Deze audit rond risico-inventarisatie stelt je in staat om:

  • Risico’s te analyseren, zwakke punten of lacunes in de beveiliging binnen het bedrijf te identificeren volgens prioriteit.
  • Voorzorgsmaatregelen te nemen om mogelijke schade te beperken.

Deze service omvat:

  • Het volledige auditrapport (gepresenteerd door de deskundige die met de analyses is belast).
  • Het overzicht van de voornaamste risico’s en de beoordeling daarvan.
  • Manieren om met risico’s om te gaan.
  • Opstellen van een actieplan met prioriteiten voor het wegwerken van de vastgestelde lacunes.
  • Het verslag over de toekomstige aanpak inzake risicobeheer en interne controle.

Doelgroep

Elk bedrijf of verbonden entiteit
Combineer deze dienst met een van onze verzekeringsproducten:
Burgerlijke Aansprakelijkheid
De verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid dekt de lichamelijke en materiële schade aan derden.