Go to content
Risicobeheer

CICS (Certified Internal Control Specialist)

Een uitgebreide opleiding om je CICS-certificaat in interne controle te behalen.

Deze opleiding voor het International Certificate in Internal Control (CICS) stelt je in staat om:

  • De methodologie te verwerven om aan de (wettelijke) vereisten te voldoen en de werking en prestaties van je organisatie te optimaliseren.
  • Componenten van het interne controleproces te implementeren zoals gedefinieerd door referentiekaders als COSO.
  • In te schrijven voor het CICS certificatie examen afgeleverd door ICI (ICIB’s partner in de VS).

Deze service omvat:

  • Opzet van het interne controle- en activiteitencontrolesysteem.
  • De ontwikkeling van controleacties en de controleomgeving.
  • Evaluatie, sturing en rapportage van de interne controle.
  • Beheersing van IT-systemen en geautomatiseerde processen.
  • Implementatie van het interne controlesysteem.
  • Beheer van het interne-controleproject en sturing van het inherente veranderingsproces in de organisatie.
  • Case study.

Doelgroep

Alle managers en leidinggevenden uit alle sectoren
Iedere verantwoordelijke functie in het beheer van processen en activiteiten
Combineer deze dienst met een van onze verzekeringsproducten:
Burgerlijke Aansprakelijkheid
De verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid dekt de lichamelijke en materiële schade aan derden.