Go to content
Risicobeheer

Uitwerken van specifieke functiebeschrijvingen

Laat je door onze experts begeleiden bij het opstellen van gedetailleerde en volledige functiebeschrijvingen.

Deze persoonlijke begeleiding bij het opmaken van functiebeschrijvingen stelt je in staat om:

  • Gedetailleerde functiebeschrijvingen voor elke positie in het bedrijf uit te werken.
  • De tools en kennis te verwerven om dit in de toekomst te blijven doen.

Deze service omvat:

  • Analyse van de structuur van de onderneming/organisatie.
  • Bepalen van taken en rollen van de verschillende posities (indien nodig via individuele gesprekken met de betrokken werknemers).
  • Opstellen van alle functiebeschrijvingen.
  • Validatie en communiceren van de functiebeschrijvingen.
  • Vastzetten van de vaardigheden en knowhow van de werknemers die verantwoordelijk zijn voor de functiebeschrijvingen.

Doelgroep

Elke onderneming die functiebeschrijvingen wil opstellen of verbeteren
Elke HR-afdeling die ondersteuning nodig heeft bij het schrijven/verbeteren van functiebeschrijvingen
Combineer deze dienst met een van onze verzekeringsproducten:
Verzekering arbeidsongevallen
Deze verzekering is een verplichte wetsverzekering die uw werknemers dekt in geval van een arbeidsongeval of op de weg van en naar het werk.