Go to content
Risicobeheer

Veiligheidsaudit beoordeling van het veiligheidsniveau

Krijg professionele begeleiding bij de bestrijding van cyberrisico’s.

Het doel van deze audit is de onderneming in staat te stellen de tekortkomingen te identificeren die haar blootstellen aan cyberrisico’s. Het gaat erom u te helpen de risico’s voor de organisatie te beoordelen, zodat u beleidslijnen en procedures kunt invoeren om die risico’s te beheren (verminderen).

Deze dienst omvat:

  • een onderzoek van uw gedocumenteerde processen om te bepalen in welke mate uw bedrijf/organisatie aan de vereiste normen voldoet;
  • de identificatie van informatie- en niet-technologische risico’s en kwetsbaarheden (activa, dreigingen en kwetsbaarheden);
  • de beoordeling van de kans dat bedreigingen en potentiële schade zich voordoen, met inbegrip van de toekenning van een score (risicorating). De beoordeling heeft met name betrekking op de aantasting van de vertrouwelijkheid, de integriteit en/of de beschikbaarheid;
  • het begrip van de rating door de verantwoordelijken in termen van business.

Doelgroep

Elke overheid/onderneming