Go to content
Brandpreventie

Risicoanalyse

Krijg professionele ondersteuning bij het uitvoeren van een brandrisicoanalyse.

Deze begeleiding bij het identificeren van risico's op de werkplek helpt je :

  • De sterke en zwakke punten van het gebouw te inventariseren.
  • Risico’s die tijdens het plaatsbezoek zijn vastgesteld te voorkomen.

Deze opleiding omvat:

  • Inschatten van de waarschijnlijkheid van een ‘ongeplande sluiting’ ten gevolge van brand: het samenkomen van brandstof, oxidant en een ontstekingsbron (‘branddriehoek’).
  • Inspectie van werkmiddelen, gebruikte stoffen, processen en hun mogelijke interacties.
  • Specificatie van de aard van de activiteiten.
  • Verificatie van het maximale aantal aanwezigen in het gebouw, volgens de oppervlakte en de wettelijke normen.
  • Inachtneming van de inplanting en functie van de ruimtes.
  • De aanwezigheid beheren van verschillende bedrijven op hetzelfde of op een aangrenzend terrein.
  • Analyse van de bestaande procedures voor werken die door externe bedrijven worden uitgevoerd.
  • Elk ander specifiek verzoek om risicoanalyse.

Doelgroep

Elke administratie of bedrijf
Combineer deze dienst met een van onze verzekeringsproducten:
Brand en aanverwante gevaren - Privésector
Een verzekering die u een waaier aan dekkingen biedt voor uw patrimonium.
Brand en aanverwante gevaren - Publieke sector
U kan een verzekering « à la carte » samenstellen in het kader van uw contract brand : brand, bliksem, ontploffing, enz.