Go to content
Gebouwen beschermen

Brandpreventie

Voor Ethias is brandpreventie een van de prioriteiten qua veiligheid van personen, goederen en omgeving.

Onze diensten voor de veiligheid van gebouwen

Ethias Services wil u van a tot z begeleiden bij het beschermen van uw gebouwen en stelt u daarom deze catalogus van oplossingen voor:

Maak in alle vertrouwen de juiste keuze

Een actief preventiebeleid voeren betekent uw organisatie en de kwaliteit van diensten en producten verbeteren. Voorkomen en handelen betekent dat u zich kunt concentreren op uw kernactiviteiten.
Begeleiding

Uitvoering van actieplannen en remediërende maatregelen om het brandrisico te verminderen.

Begeleiding

De codex over welzijn op het werk verplicht elke werkgever om het brandrisico te beperken en zo zijn personeel te beschermen. Deze begeleiding bij brandpreventie zal u de gelegenheid bieden om non-conformiteiten op te sporen, evacuatie mogelijk te maken, brand te bestrijden, eerste hulp te organiseren of de tussenkomst van eerstehulpdiensten te vergemakkelijken.

Waarborgen

Krijg meer controle over uw ruimtes en uitrusting door uzelf te beschermen tegen risico's.

Waarborgen

Een analyse van de risico’s ter plaatse: de adviseurs-experten van Ethias beoordelen de risico’s op basis van de toepasselijke reglementaire bepalingen en normen, maar ook op basis van de veiligheidsregels en bewezen good practices. Het resultaat van de risicoanalyse wordt opgenomen in een adviesverslag dat technische en organisatorische brandpreventiemaatregelen voorstelt.

Normen en good practices

Beschikbaarheid van documenten en technische nota’s over regelgevende bepalingen

Normen en good practices

Men kan zich tegen een groot aantal brandgevaren beschermen door regels inzake ontwerp en inplanting in acht te nemen, een goed beheer van de installaties (onderhoud) te garanderen en door hulpmiddelen en materiaal voor brandbestrijding te voorzien die aangepast zijn aan de situatie. Ethias beschikt over een preventiedienst “property” die de veiligheidspartner van de verzekerden wil zijn.