Go to content

Oplossingen voor collectiviteiten en ondernemingen

Opleiding

Sensibilisering van de hiërarchische lijn inzake brandpreventie

Bescherm je medewerkers en bedrijf en voldoe aan de wettelijke verplichtingen in geval van brand.

New
icon/arrow

Opleiding preventie en bescherming voor preventieadviseurs niveau 3

Ontwikkel je basisvaardigheden rond brandpreventie en -beveiliging.

New
icon/arrow

Verplichtingen van de werkgever

Beheers de wettelijke verplichtingen om de veiligheid van je werknemers en bedrijf te verzekeren.

New
icon/arrow

Normen en regelgeving

Ontwikkel de basisvaardigheden zoals vermeld in het KB van 28/03/2014 en bijlage 6 om de veiligheid van je werknemers en activiteiten te verzekeren.

New
icon/arrow

Basisnormen voor nieuwe gebouwen

Verzeker de veiligheid van nieuwe gebouwen via de basisvaardigheden zoals voorzien in het Koninklijk Besluit van 07/12/2016.

New
icon/arrow

Preventie van brand en ontploffingen: minimale maatregelen

Versterk de brandpreventie in je gebouw door je organisatie vertrouwd te maken met de minimaal vereiste maatregelen.

New
icon/arrow

Preventie van brand en explosies: gedetailleerde maatregelen

Beheers de brand- en explosiepreventiemaatregelen om elke situatie het hoofd te bieden.

New
icon/arrow

Hulp bij het opstellen van evacuatieplannen en interne noodplannen (INP’s)

Leer alle kneepjes voor het schrijven van veiligheidsplannen volgens de code Welzijn op het werk.

New
icon/arrow

Evacuatie- en preventieplan en brandbestrijdingsdossiers

Beheers het opstellen van de drie door de wet vereiste documenten met onze hulp.

New
icon/arrow

Hulp bij het opstellen en uitwerken van scenario’s

Voorzie alle mogelijke brandscenario's en schrijf doeltreffende actieplannen.

New
icon/arrow

Voorschriften inzake brand- en explosiepreventie voor industriële gebouwen

Integreer alle vereisten inzake brand- en explosiepreventie in je industriële gebouwen.

New
icon/arrow

Beschadiging van brandwanden door kabel- en leidingdoorvoeren: hoe veilig te herstellen?

Leer hoe je brandwanden veilig en volgens de geldende normen kunt herstellen.

New
icon/arrow

Audit

Preventieaudit Welzijn op het werk

Verzeker de veiligheid van je medewerkers en middelen met de juiste brandpreventiemaatregelen en normen.

New
icon/arrow

Consulting

Opmaak van een brandpreventiedossier

Krijg professionele begeleiding bij het opstellen van een duidelijk en volledig brandpreventiedossier.

New
icon/arrow

Risicoanalyse

Krijg professionele ondersteuning bij het uitvoeren van een brandrisicoanalyse.

New
icon/arrow

Evacuatieplan – Ontwerp en uitvoering

Krijg deskundig advies over het organiseren van een evacuatieplan, van ontwerp tot realisatie.

New
icon/arrow

Noodplan – Ontwerp en uitvoering

Krijg advies van onze experts om je intern noodplan te organiseren, van ontwerp tot realisatie.

New
icon/arrow

Oefeningen op verschillende thema’s – Opmaak en realisatie

Krijg advies van onze deskundigen bij de organisatie van veiligheidsoefeningen, van ontwerp tot uitvoering.

icon/arrow

De gewenste service niet gevonden?

Stuur ons een bericht. Onze adviseurs helpen je naar de service die het beste aan je behoeften beantwoordt.