Go to content
Brandpreventie

Preventieaudit Welzijn op het werk

Verzeker de veiligheid van je medewerkers en middelen met de juiste brandpreventiemaatregelen en normen.

Deze brandpreventieaudit helpt je:

 • Het risico op brand te verminderen.
 • De veiligheid van alle personen ter plaatse te verzekeren.
 • Een snel evacuatieplan uit te voeren.
 • De schadelijke gevolgen van een brand te beperken door hem te controleren.
 • De interventie van de hulpdiensten te vergemakkelijken.

Deze opleiding behandelt de thema's:

 • Identificatie van gevaren, mensen en middelen door een plaatsbezoek.
 • Bepaling van het risiconiveau.
 • Verwijdering/vermindering van brandgevaar.
 • Geschikte maatregelen en naleving van de wettelijke verplichtingen.
 • Bepaling van het restrisico.
 • Bepalen van een actieplan.
 • Een volledig rapport aan het eind van de opdracht.

Doelgroep

Elke administratie of bedrijf
Combineer deze dienst met een van onze verzekeringsproducten:
Brand en aanverwante gevaren - Privésector
Een verzekering die u een waaier aan dekkingen biedt voor uw patrimonium.
Brand en aanverwante gevaren - Publieke sector
U kan een verzekering « à la carte » samenstellen in het kader van uw contract brand : brand, bliksem, ontploffing, enz.