Go to content
Brandpreventie

Basisopleiding voor de leden van de brandbestrijdingsdienst

Leer aan uw werknemers hoe ieder begin van brand op een veilige manier te bestrijden en situaties die een brandrisico inhouden te herkennen.

Het doel van de opleiding is de brandbestrijdingsdienst in staat te stellen de volgende taken uit te voeren:

 • Het ontstaan van een brand voorkomen door de situaties te signaleren die brand kunnen veroorzaken.
 • De evacuatie vergemakkelijken door de uitvoering van taken in verband met waarschuwing en melding te verzekeren.
 • Een begin van brand blussen of beheersen.

De volgende punten komen aan bod:

 • Het belang en de beperkingen van zijn rol identificeren en herkennen.
 • De aard van een brand begrijpen en hoe die zich verspreidt.
 • De gevaren van een brand identificeren.
 • Het nut van brandprocedures begrijpen.
 • De beschermingsmiddelen tegen brand identificeren en correct gebruiken.
 • Gepast reageren bij waarschuwing en alarm.
 • Op een veilige manier ieder begin van brand bestrijden.
 • Situaties die een brandrisico inhouden herkennen en signaleren.

Doelgroep

Alle doelgroepen