Go to content
Brandpreventie

Begeleiding naar aanleiding van een controle door de arbeidsinspectie

Krijg professionele ondersteuning bij de invoering van corrigerende maatregelen naar aanleiding van een inspectiebezoek.

De inspectiediensten voeren controles uit bij administraties/bedrijven om na te gaan of ze de regelgeving inzake welzijn op het werk naleven. Die schrijft de invoering van een dynamisch risicobeheersysteem voor. Ethias Services staat aan uw zijde om u te helpen reageren op de opmerkingen in het inspectierapport en om een oplossing ervoor te vinden.

Deze service omvat:

Op basis van een bezoek aan uw gebouwen en installaties kunnen onze deskundigen de volgende analyses uitvoeren:

  • de risicoanalyse met betrekking tot uw elektrische installaties (art. III.2-3);
  • de risicoanalyse met betrekking tot het brandrisico (art. III.3-3);
  • de analyse van ergonomische risico’s, waaronder:
    – de werkposten met beeldschermen (art. VIII.2-3);
    – het manueel hanteren van lasten (artikel VIII.3-5).

Bovendien kunnen we u de volgende verplichte documenten bezorgen:

  • interventiedossier (art. III.3-21);
  • intern noodplan (art. III.3-23);
  • brandpreventiedossier (art. III.3-24).

Doelgroep

Elke overheid/onderneming
Combineer deze dienst met een van onze verzekeringsproducten:
Brand en aanverwante gevaren
Een verzekering die u een waaier aan dekkingen biedt voor uw patrimonium.
Burgerlijke Aansprakelijkheid
De verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid dekt de lichamelijke en materiële schade aan derden.