Go to content
Brandpreventie

Normen en regelgeving

Ontwikkel de basisvaardigheden zoals vermeld in het KB van 28/03/2014 en bijlage 6 om de veiligheid van je werknemers en activiteiten te verzekeren.

Deze vereenvoudigde opleiding over normen en verplichtingen stelt je in staat om:

  • Basiskennis van preventie te verwerven.
  • Het niveau 3 van preventieadviseur te bereiken.

Deze opleiding behandelt de thema's:

  • Het Koninklijk Besluit van 28/03/2014 (brandpreventie op de werkplaats).
  • Basisnormen voor industriële gebouwen.
  • Artikel 52 van het Algemeen Reglement op de Arbeidsbescherming en de ATEX-normen.
  • Beheer van een evacuatieplan.

Doelgroep

Alle doelgroepen
Combineer deze dienst met een van onze verzekeringsproducten:
Brand en aanverwante gevaren - Privésector
Een verzekering die u een waaier aan dekkingen biedt voor uw patrimonium.
Brand en aanverwante gevaren - Publieke sector
U kan een verzekering « à la carte » samenstellen in het kader van uw contract brand : brand, bliksem, ontploffing, enz.