Go to content
Brandpreventie

Sensibilisering van de hiërarchische lijn inzake brandpreventie

Bescherm je medewerkers en bedrijf en voldoe aan de wettelijke verplichtingen in geval van brand.

Deze opleiding brandrisicobewustzijn stelt je in staat om :

  • Toe te zien op de werking van de noodruimtes, zowel dagelijks als in noodgevallen.
  • De juiste houding aan te nemen in geval van brand.
  • De signalen van een ernstige situatie te herkennen en overeenkomstig te handelen.

Deze service omvat:

  • De inhoud van de opleiding ‘Plichten van de werkgever’.
  • De inhoud van de opleiding ‘Hulp bij het opstellen en uitvoeren van scenario’s en evacuatieplannen’.
  • Beheer van een hulpzone in normale en uitzonderlijke situaties.
  • De evolutie van een brand.

Doelgroep

Leidinggevenden
Ploegverantwoordelijken
Onderhoudsverantwoordelijken
Combineer deze dienst met een van onze verzekeringsproducten:
Brand en aanverwante gevaren - Privésector
Een verzekering die u een waaier aan dekkingen biedt voor uw patrimonium.
Brand en aanverwante gevaren - Publieke sector
U kan een verzekering « à la carte » samenstellen in het kader van uw contract brand : brand, bliksem, ontploffing, enz.