Go to content
Consulting

Elektrische oplaadpunten en ondergrondse parkeergarages

Krijg professionele begeleiding bij de installatie van elektrische oplaadpunten.

Onze tussenkomst zal bestaan uit:

  • de controle van uw elektrische installatie om er zeker van te zijn dat deze uw nieuwe elektrische oplaadpunten kan voeden en een voorstel qua technische aanpassingen;
  • het opstellen van evacuatieplannen voor uw parkeergarage na een brandpreventieaudit.

Deze dienst omvat:

  • de opmaak van een kostenraming voor de installatie van nieuwe oplaadpunten, rekening houdend met uw behoeften en de bestaande installatie, inclusief de vraag of u al dan niet een nieuwe hoogspanningsinstallatie moet plaatsen;
  • het opstellen van evacuatie-/interventieplannen voor uw parkeergarage;
  • de opmaak van een brandpreventieadvies voor uw parkeergarage, met daarin brandcompartimentering, evacuatieafstanden en de nodige brandbestrijdingsmiddelen conform de basisnormen.

Doelgroep

Elke overheid/onderneming
Combineer deze dienst met een van onze verzekeringsproducten:
Brand en aanverwante gevaren - Privésector
Een verzekering die u een waaier aan dekkingen biedt voor uw patrimonium.
Brand en aanverwante gevaren - Publieke sector
U kan een verzekering « à la carte » samenstellen in het kader van uw contract brand : brand, bliksem, ontploffing, enz.