Go to content
Brandpreventie

Noodplan – Ontwerp en uitvoering

Krijg advies van onze experts om je intern noodplan te organiseren, van ontwerp tot realisatie.

Na deze opleiding over het interne noodplan ben je in staat om :

  • Een uitgebreid noodplan op te stellen op maat van jouw bedrijf.
  • Veiligheidsoefeningen te houden.
  • Alle mogelijke scenario’s in overweging te nemen.
  • Te zorgen voor de nodige noodhulpmiddelen.

Deze service omvat:

  • Evaluatie van het huidige interne noodplan.
  • Hulp bij de opstelling van een nieuw intern noodplan op basis van de uitgevoerde risicoanalyse.
  • Inventarisatie van alle personen betrokken bij een noodsituatie: hun rol, hun interactie met externe hulpverleners.
  • Het repertorium van toepasselijke maatregelen en de organisatie van hulp bij incidenten.

Doelgroep

Elke administratie of bedrijf