Go to content
Brandpreventie

Preventie van ontploffingsrisico’s

Krijg professionele begeleiding bij het analyseren van ontploffingsrisico’s en het treffen van passende technische en/of organisatorische maatregelen.

De opdracht bestaat uit bezoeken on-site om de specifieke risico’s die voortvloeien uit explosieve atmosferen te beoordelen.

Na de analyse wordt een explosieveiligheidsdocument opgesteld. Uit dit document moet met name blijken:

  • Dat de explosierisico’s geïdentificeerd en beoordeeld werden;
  • Dat afdoende maatregelen genomen zullen worden om het doel van dit besluit te bereiken;
  • Welke ruimten in zones zijn ingedeeld;
  • In welke ruimten de minimumvoorschriften van toepassing zijn;
  • Dat de arbeidsplaatsen en arbeidsmiddelen, inclusief de alarminstallaties, met de vereiste aandacht voor de veiligheid worden ontworpen, bediend en onderhouden;
  • Dat voorzorgsmaatregelen voor het veilig gebruik van de arbeidsmiddelen zijn getroffen.

Doelgroep

Elke overheid/onderneming
Combineer deze dienst met een van onze verzekeringsproducten:
Brand en aanverwante gevaren - Privésector
Een verzekering die u een waaier aan dekkingen biedt voor uw patrimonium.
Brand en aanverwante gevaren - Publieke sector
U kan een verzekering « à la carte » samenstellen in het kader van uw contract brand : brand, bliksem, ontploffing, enz.