Go to content
Personen beschermen

Psychosociale risico’s

Psychosociale risico’s en werkgerelateerde stress hebben een niet te verwaarlozen impact op de gezondheid van mensen en zijn een belangrijke factor voor absenteïsme in organisaties.

Onze diensten op het vlak van psychosociale risico's

Ethias Services wil u van a tot z begeleiden bij het beheren van psychosociale risico’s en stelt u daarom deze catalogus van oplossingen voor:

Maak in alle vertrouwen de juiste keuze

Via de uitrol van een aangepast beleid is het voor werkgevers mogelijk om psychosociale risico's en werkgerelateerde stress met succes te voorkomen en te beheersen, ongeacht de omvang van de organisatie in kwestie.
Begeleiding

Ondersteuning bij de analyse van psychosociale risico's via een geïntegreerde aanpak.

Begeleiding

Psychosociale risico’s zijn meestal het resultaat van een organisatie, een type van werkbeheer of een socio-professionele context die ongunstige werkomstandigheden creëert. Ze kunnen negatieve psychologische, fysieke en sociale gevolgen hebben, zoals stress, overspanning of depressie. Om de psychosociale belasting van de werknemers en hun gezinnen te verminderen doet Ethias Services een beroep op specialisten op elk van de domeinen. Werkgevers kunnen dan rekenen op kwaliteitsvolle diensten die specifiek zijn afgestemd op de moeilijkheden waarmee ze worden geconfronteerd.

Sereniteit

Het personeel bijstaan en ondersteunen bij het creëren van een zorgzame werkomgeving.

Sereniteit

Op basis van een enquête die Ethias onder werkgevers hield, konden de verschillende factoren in kaart worden gebracht die een invloed hebben op het psychosociale welzijn van medewerkers en konden vooral ook pistes worden geïdentificeerd om deze factoren te helpen voorkomen of de schadelijke gevolgen ervan te beperken.

Ethias Services biedt een antwoord op maat voor de specifieke preventiebehoeften in uw activiteitensector.

Gepersonaliseerd actieplan

Ethias Services biedt een antwoord op maat voor de specifieke preventiebehoeften in uw activiteitensector.

Gepersonaliseerd actieplan

In het algemeen geniet een multidisciplinaire en participatieve aanpak de voorkeur, waarbij alle stakeholders van uw onderneming worden betrokken.
U zult een dienstverlening op maat krijgen zodat u over de gepaste begeleiding kunt beschikken om u tegen eventuele risico’s te beschermen en al uw werknemers een gezonde werkomgeving te bieden.

De gevolgen van psychosociale risico’s voor het welzijn van werknemers en de goede werking van ondernemingen wijzen op het belang van een goed preventiebeleid.