Go to content
Gezondheid van personen

Psychosociale veiligheid op het werk

Leer meer over psychologische veiligheid op het werk en ontwikkel een creatieve en innovatieve groepsdynamiek.

Deze opleiding rond psychologische veiligheid op het werk stelt je in staat om:

  • Je team te doen verkennen, innoveren en initiatief nemen.
  • De ontwikkelingstool te gebruiken als inspiratie voor creatieve en innovatieve groepsdynamieken.
  • Een werkklimaat te creëren dat aanzet tot exploratie en initiatief.
  • Een nieuwe manier van samenwerken te ontwikkelen.
  • Managementpraktijken toe te passen die creativiteit en innovatie aanmoedigen.

Deze service omvat:

  • Analyse van de sleutels tot psychologische veiligheid op het werk: inzicht in de betrokken cognitieve processen.
  • Fasen in de ontwikkeling van psychologische veiligheid en elementen van leidinggevende houding.
  • Een strategisch plan ontwikkelen om de psychologische veiligheid op het werk binnen een team te bevorderen.
  • Observatie van case studies, rollenspel en simulatie.

Doelgroep

Managers
Combineer deze dienst met een van onze verzekeringsproducten:
Verzekering arbeidsongevallen
Deze verzekering is een verplichte wetsverzekering die uw werknemers dekt in geval van een arbeidsongeval of op de weg van en naar het werk.