Go to content
Psychosociale risico’s

Herkenning en ondersteuning van werknemers in moeilijkheden

Leer via theoretische en praktische tools de psychosociale risico’s te voorkomen en het welzijn van medewerkers te verbeteren.

Deze opleiding rond moeilijkheden van medewerkers stelt je in staat om:

  • Theoretische en praktische tools te hanteren ter voorkoming van psychosociale risico’s (PSR)
  • Een beter werkklimaat te creëren waarin elke werknemer zich kan ontplooien.

Deze service omvat:

  • Het delen van een gemeenschappelijke taal over de preventie van psychosociale risico’s: definitie van risico’s en welzijn op het werk.
  • Identificatie van risicofactoren: case studies, analyse van situaties, meting van de gevolgen voor het bedrijf en het individu.
  • De rol van preventie: upstream-preventie en corrigerende maatregelen.
  • Preventie van PSR’s volgens de functie van elke medewerker.
  • Verbetering van de kwaliteit van het welzijn op het werk.
  • Mensen in moeilijkheden herkennen: individuele en collectieve signalen.
  • Oriëntatiegesprekken: luisterhouding en gesprekstechnieken om werknemers te begeleiden.
  • Rollenspelen: situatiescenario’s, coachingsgesprek.

Doelgroep

Elke verantwoordelijke, human resources, leden van een personeelsvertegenwoordiging
Combineer deze dienst met een van onze verzekeringsproducten:
Verzekering arbeidsongevallen
Deze verzekering is een verplichte wettelijke verzekering die uw werknemers dekt in geval van een ongeval op het werk of op weg naar het werk.