Go to content
Gezondheid van personen

Begeleiding van terugkerende werknemers na burn-out

Ondersteun medewerkers na een burn-out en bevorder een gezond klimaat op het werk.

Deze opleiding stelt je in staat om:

 • De rol van de werkgever en collega’s bij het voorkomen van burn-out te begrijpen.
 • De betrokken medewerkers te begeleiden.
 • Een gezond werkklimaat te scheppen en burn-out te voorkomen.
 • De nodige regelingen treffen voor de terugkeer van de medewerker na een burn-out.
 • Een gestructureerd ondersteuningsplan op te stellen.

Deze service omvat:

 • Aanpak van burn-out en risicofactoren.
 • De maatregelen om een vlotte terugkeer naar het werk van de betrokken werknemer te verzekeren: hervatting van de taken, geleidelijk beheer van de dossiers, aanpassing van de werklast, enz.
 • Sociale re-integratie: voorbereiding van de terugkeer naar het werk met de betrokken werknemer en met het team.
 • Opstellen en uitvoering van een actieplan samen met de medewerker om elk risico op herval te voorkomen.
 • Ontwikkeling van een ondersteunende houding en communicatie tijdens het terugkomgesprek (onthaal, welwillend luisteren en constructieve gespreken).
 • Case studies, scenario’s en rollenspelen.

Doelgroep

Managers
Human Resources
Combineer deze dienst met een van onze verzekeringsproducten:
Verzekering arbeidsongevallen
Deze verzekering is een verplichte wetsverzekering die uw werknemers dekt in geval van een arbeidsongeval of op de weg van en naar het werk.