Go to content
Psychosociale risico’s

EAP: een programma met concrete oplossingen voor de verbetering van het emotionele, praktische en fysieke welzijn

Ondersteun je medewerkers bij persoonlijke problemen en zorg voor stabiliteit op het werk.

Deze ondersteuning via uitgebreide programma’s die bovendien 24/7 toegankelijk zijn, stelt je in staat om:

  • Medewerkers te helpen met persoonlijke problemen (werk of privé).
  • Te waken over hun evenwicht op het werk en hun prestaties.
  • Emotionele, praktische en fysieke steun te bieden.

Deze service omvat:

  • Psychologische bijstand om het emotioneel welzijn te bevorderen.
  • Ondersteuning bij praktische zaken.
  • Coaching en algemene welzijnssessies.

Doelgroep

Elk betrokken personeelslid
Combineer deze dienst met een van onze verzekeringsproducten:
Verzekering arbeidsongevallen
Deze verzekering is een verplichte wetsverzekering die uw werknemers dekt in geval van een arbeidsongeval of op de weg van en naar het werk.