Go to content
Psychosociale risico’s

Audit van de geestelijke gezondheid van werknemers (MyMindScan)

Meet en verbeter het mentale welzijn van je medewerkers.

Met deze audit van het mentale welzijn van werknemers kun je:

  • Situaties met psychosociale risico’s in kaart brengen.
  • Passende preventieve maatregelen nemen.
  • Mogelijke geestelijke gezondheidsproblemen in je bedrijf detecteren.

Deze service omvat:

  • De objectieve meting van het geestelijke welzijn van zowel individuele werknemers als van de onderneming in het algemeen.
  • Monitoring en controle van de evolutie van de mentale toestand.
  • Uitvoering van gerichte welzijnsacties op basis van de verzamelde gegevens: wie heeft wat nodig en wanneer?
  • Kwantificering en analyse van het effect.
  • Het rendement van investeringen in acties ter bevordering van het welzijn.
  • De relatie met interne en externe sociale partners: hun expertise, hun specifieke inbreng.

Doelgroep

Elke organisatie met een aanzienlijk aantal werknemers
Combineer deze dienst met een van onze verzekeringsproducten:
Verzekering arbeidsongevallen
Deze verzekering is een verplichte wettelijke verzekering die uw werknemers dekt in geval van een ongeval op het werk of op weg naar het werk.