Go to content
Gezondheid van personen

Begeleiding na een traumatische gebeurtenis (opleiding)

Leer medewerkers te steunen die slachtoffer of getuige zijn van traumatische gebeurtenissen.

Deze opleiding stelt je in staat om:

  • Passende steun te bieden aan werknemers na een emotionele schok.
  • Zo nodig te reageren en een passende procedure voor te stellen.
  • Adequate steun te verlenen na potentieel traumatische gebeurtenissen.
  • Een interne procedure op te stellen voor uniforme aanpak in verschillende vestigingen.

Deze service omvat:

  • Inzicht in de impact van bepaalde emotionele of traumatische gebeurtenissen.
  • Methoden voor de ondersteuning van werknemers na een traumatische gebeurtenis.
  • Steun verlenen aan direct of indirect getroffen werknemers.
  • De praktische vertaling van theoretische concepten.
  • Posttraumatische interventies en debriefings door deskundige psychologen.

Doelgroep

Human Resources
Interculturele deskundigen op het gebied van gezondheid en veiligheid op het werk
Managers
Leidinggevenden
Combineer deze dienst met een van onze verzekeringsproducten:
Lichamelijke ongevallenverzekering
Een bescherming voor al uw medewerkers evenals een medische dienst en psychologische ondersteuning.
Verzekering arbeidsongevallen
Deze verzekering is een verplichte wetsverzekering die uw werknemers dekt in geval van een arbeidsongeval of op de weg van en naar het werk.