Go to content
Competenties ontwikkelen

Verbetering van persoonlijke competenties

Ethias Services kan een antwoord geven op uw behoeften in managementvaardigheden, humanresources en communicatie.

Onze diensten voor verdere ontwikkeling van persoonlijke competenties

Ethias Services wil u van a tot z begeleiden bij de verdere competentieontwikkeling van uw personeel en stelt u daarom deze catalogus van oplossingen voor:

Maak in alle vertrouwen de juiste keuze

Geef uw organisatie de middelen om nieuwe prestaties neer te zetten door uw medewerkers de mogelijkheid te bieden hun persoonlijk evenwicht en hun professionele efficiëntie te vergroten.
Persoonlijke ontwikkeling

Uw teams en medewerkers opleiden betekent vertrouwen hebben in hun capaciteiten.

Persoonlijke ontwikkeling

In-company opleidingen zijn bijzonder waardevol en leerrijk voor uw medewerkers. Zij bieden de volgende mogelijkheden:

  • De vaardigheden van medewerkers verbeteren;
  • Een competentieniveau handhaven dat noodzakelijk is voor de groei van de organisatie;
  • Medewerkers valoriseren en hun gevoel van eigenwaarde vergroten.

Personeelsopleidingen vergemakkelijken de wendbaarheid van een organisatie en hebben een positieve impact op de medewerkerservaring. En meer algemeen op de levenskwaliteit op het werk.

Grotere flexibiliteit

Met een in-company opleiding krijgen uw medewerkers de gelegenheid om in een vertrouwde omgeving bij te leren.

Grotere flexibiliteit

Er zijn drie verschillende formules voor een efficiënte competentiegroei:

  • opleidingen met twee of meerdere bedrijven (in de gebouwen van het opleidingscentrum);
  • opleidingen binnen de onderneming (rechtstreeks in uw gebouwen);
  • opleidingen op afstand (in de gebouwen van het bedrijf of van thuis uit).
Ervaren partners

Ethias Services biedt u zorgvuldig geselecteerde oplossingen uit een panel van kwaliteitsvolle professionals.

Ervaren partners

Een deel van onze diensten wordt geleverd door het team van technische experten bij Ethias Services. Als dochteronderneming van Ethias kunnen we ook een beroep doen op de expertise aanwezig binnen de groep en bij andere dochterondernemingen. Tot slot doen we een beroep op externe expertise, zoals die van psychologen of een brandweercommandant.