Go to content
Verbetering van persoonlijke competenties

Een vergadering leiden

Leer een productieve en aangename vergadering organiseren, een essentieel management- en communicatie-instrument.

Deze opleiding rond vergadercultuur stelt je in staat om:

  • Een professionele last of tijdverspilling om te vormen tot een nuttig en onmisbaar communicatiemiddel.
  • De vergadertijd te halveren door de besluitvorming te optimaliseren.
  • Een vergadering (al dan niet op afstand) voor te bereiden en te faciliteren om de productiviteit van de interacties te waarborgen.
  • De verschillende persoonlijkheden in een vergadering te managen.

Deze service omvat:

  • De verschillende soorten vergaderingen en hun kenmerken.
  • Communiceren in een groep.
  • De leider van de vergadering: rol, stellingname, stressmanagement.
  • De meeting in de praktijk: voorbereiding en organisatie van de interactie.
  • De 4 fasen van een succesvolle vergadering: contracteren, verzamelen, opbouwen en synthetiseren.
  • De uitvoering van een individueel actieplan

Doelgroep

Managers, teamleiders, projectleiders. Alle verkoopprofielen
Iedereen die een vergadering moet leiden
Combineer deze dienst met een van onze verzekeringsproducten:
Verzekering arbeidsongevallen
Deze verzekering is een verplichte wettelijke verzekering die uw werknemers dekt in geval van een ongeval op het werk of op weg naar het werk.