Go to content
Verbetering van persoonlijke competenties

Overtuigingskracht en invloed

Perfectioneer je verkooptechnieken in commerciële contacten.

Deze opleiding rond overtuigingskracht en beïnvloeding stelt je in staat om:

  • Te begrijpen hoe beïnvloeding, manipulatie en vooringenomenheid werken in face-to-face en telefonische verkoop.
  • Je verkooptechnieken te versterken met nieuwe ideeën en methoden.
  • De 6 principes van invloed en heuristiek te begrijpen en toe te passen.
  • Je ethische waarden en die van de andere te respecteren.

Deze service omvat:

  • De 2 routes van commerciële overreding en hun toepassingskaders.
  • De 6 universele principes van beïnvloeding.
  • Belangrijke cognitieve vooroordelen en hun effecten in klantgesprekken.
  • Presentatie: de 4 families van te vermijden manipulaties.
  • Vaak voorkomende zelfzuchtige manipulaties en hun toepassingen.
  • Opstellen van een individueel actieplan.

Doelgroep

Elke doelgroep
Combineer deze dienst met een van onze verzekeringsproducten:
Verzekering arbeidsongevallen
Deze verzekering is een verplichte wettelijke verzekering die uw werknemers dekt in geval van een ongeval op het werk of op weg naar het werk.