Go to content
Competentiegroei voor de organisatie

Interpersoonlijke conflicten – leren voorkomen en aanpakken

Leer conflicten te managen naargelang de context en gesprekspartners door de toepassing van elementaire en doeltreffende principes.

Deze opleiding rond conflictbeheersing stelt je in staat om:

  • De basisprincipes van conflictbeheersing toe te passen naargelang de context en de betrokken partijen.
  • De belangen en problemen van de gesprekspartners te begrijpen en beter te aanvaarden.
  • Je sterke punten te trainen en te versterken.
  • Je zwakke punten te herkennen en aan te pakken.

Deze service omvat:

  • Het begrip en de definitie van conflict: algemeen en meer specifieke gevallen.
  • Begrijpen en analyseren van conflicten: bronnen en vectoren.
  • Het proces van conflictontwikkeling.
  • Het meten van de impact van een conflict op jou en anderen.
  • De juiste houding en de positieve visie: het principe van oplossingsgerichte communicatie.
  • Geanimeerd rollenspel: een omgekeerde pedagogische methode, gebaseerd op interactiviteit.

Doelgroep

Iedereen die te maken heeft met werknemers, collega's, medewerkers, klanten of andere gesprekspartners
Combineer deze dienst met een van onze verzekeringsproducten:
Verzekering arbeidsongevallen
Deze verzekering is een verplichte wettelijke verzekering die uw werknemers dekt in geval van een ongeval op het werk of op weg naar het werk.