Go to content
Competentiegroei voor de organisatie

Intergenerationeel management

Leer een nieuwe generatie werknemers te managen en samenwerking en synergie tussen de generaties te bevorderen.

Deze groepsopleiding rond intergenerationeel management stelt je in staat om:

 • Jonge werknemers te begrijpen en ernaar te handelen.
 • Leiding te geven aan een team van nieuwe generatie werknemers (millennials).
 • Samenwerking en synergiën tussen de generaties aan te moedigen.
 • De overdracht van kennis te verbeteren.
 • Conflicten tussen generaties te vermijden.
 • De voorwaarden voor succes te beheersen: aanwerving, integratie, motivatie en samenwerken op één plek.

Deze service omvat:

 • De belangrijkste kenmerken van de nieuwe generaties.
 • De methode om stilzwijgende en expliciete kennis over te dragen op nieuwe generaties.
 • De motiverende factoren van de verschillende generaties.
 • Definiëren en beheersen van intergenerationele conflicten.
 • Talentbeheer per generatie.
 • Technieken om samenwerking en intergenerationele synergieën te stimuleren.
 • Technieken hanteren voor gemengde groepen.
 • Het opzetten van een individueel actieplan.

Doelgroep

Elke leidinggevende manager
Elke teamleader
Combineer deze dienst met een van onze verzekeringsproducten:
Verzekering arbeidsongevallen
Deze verzekering is een verplichte wettelijke verzekering die uw werknemers dekt in geval van een ongeval op het werk of op weg naar het werk.