Go to content
Competentiegroei voor de organisatie

Intercultureel management

Maak van culturele verschillen troeven! Communiceer verbaal en non-verbaal met respect voor de cultuur van de andere.

Deze opleiding rond intercultureel management in bedrijven stelt je in staat om:

 • De voordelen en uitdagingen van het werken met meerdere culturen te begrijpen.
 • Je ‘culturele bedrevenheid’ te vergroten door verschillen tussen culturen te begrijpen.
 • Beter te communiceren tijdens vergaderingen, schriftelijk, in informele ontmoetingen of door feedback te geven.

Deze service omvat:

 • Beeldvorming, stereotypen en percepties tussen culturen.
 • De voor- en nadelen van interculturele communicatie.
 • Identificeren van overeenkomsten en verschillen in de verschillende culturen.
 • De 8 assen van Erin Meyers model: The Culture Map.
 • Non-verbale communicatie: verschillen en aandachtspunten.
 • Feedback geven op een cultureel respectvolle manier.
 • Beslissingen nemen in een multiculturele groep.
 • Tijdsbeheer en planning in een multiculturele omgeving.
 • Een verslag presenteren aan een multicultureel publiek.
 • Valkuilen herkennen.

Doelgroep

Personen in contact met buitenlandse klanten
Iedereen die met andere culturen werkt
Combineer deze dienst met een van onze verzekeringsproducten:
Verzekering arbeidsongevallen
Deze verzekering is een verplichte wettelijke verzekering die uw werknemers dekt in geval van een ongeval op het werk of op weg naar het werk.