Go to content
Gezondheid van personen

Opvang van de werknemer na een lange afwezigheid op het werk (managementopleiding)

Begeleid medewerkers na een lange afwezigheid en bevorder een gezond werkklimaat.

Deze opleiding stelt je in staat om:

 • Te zorgen dat de werknemer na een lange afwezigheid met succes naar het werk terugkeert.
 • De rol van de werkgever en collega’s bij de terugkeer naar het werk te begrijpen.
 • Een ondersteunende en zorgzame omgeving te creëren.
 • De terugkeer van de betrokken werknemer goed voor te bereiden.
 • Een gestructureerd ondersteuningsplan op te stellen.

Deze service omvat:

 • Aanpak van het absenteïsme binnen teams en de impact ervan.
 • De meest geschikte methode om contact te houden met de werknemer tijdens zijn/haar afwezigheid.
 • De terugkeer naar het werk voorbereiden: hervatting van de taken, progressief beheer van de opdrachten, aanpassing van de werklast, enz.
 • Sociale re-integratie: voorbereiding van de terugkeer naar het werk met de betrokken werknemer en het team.
 • Opstellen en uitwerken van een actieplan in overleg met de betrokken werknemer.
 • Ontwikkeling van een ondersteunende houding: werk aan je houding en communicatie tijdens het terugkomgesprek (onthaal, positief luisteren en constructieve uitwisselingen).
 • Case studies, praktijkvoorbeelden en rollenspel.

Doelgroep

Human Resources
Combineer deze dienst met een van onze verzekeringsproducten:
Verzekering arbeidsongevallen
Deze verzekering is een verplichte wetsverzekering die uw werknemers dekt in geval van een arbeidsongeval of op de weg van en naar het werk.