Go to content
Opleiding

Veiligheid/zichtbaarheid op de openbare weg

Train uw werknemers over signalisatie bij wegeniswerken op openbare wegen.

Tijdens deze opleiding overlopen we de huidige wettelijke en reglementaire voorschriften betreffende:

  • Het signaleren van werken.
  • Het verkeersbelemmeringen op de openbare weg.

De volgende punten komen aan bod:

  • Theorie/wettelijk kader: wat zegt de wegcode?
  • Codex preventie op het werk: persoonlijke beschermingsmiddelen en gemeenschappelijke beschermingsmiddelen.
  • Passieve en actieve signalisatie: plaatsen van kegels en dergelijke, gebruik amber verlichting op voertuigen, plaatsing voertuig als veiligheidsbuffer.
  • De psychologie van de weggebruikers: hoe interpreteren ze de borden en werken? Hoe omgaan met agressie?
  • Veelgestelde Q&A.
  • Praktijk: plaatsen van een echte signalisatie in verschillende situaties.

Doelgroep

Iedereen die met (werf)signalisatie of wegeniswerken te maken krijgt
Combineer deze dienst met een van onze verzekeringsproducten:
Verzekering arbeidsongevallen
Verzekering arbeidsongevallen
Burgerlijke Aansprakelijkheid
De verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid dekt de lichamelijke en materiële schade aan derden.