Go to content
Gezondheid van personen

Re-integratie op het werk na een lange afwezigheid door een arbeidsongeval

Stimuleer en ondersteun medewerkers na een arbeidsongeval met vertrouwen weer aan het werk te gaan.

Deze begeleiding stelt je in staat om:

  • De medewerker te helpen na een langdurige arbeidsongeschiktheid weer aan de slag te gaan.
  • Te bemiddelen bij een andere werkgever indien de betrokken werknemer niet in zijn vroegere functie kan terugkeren.

Deze service omvat:

  • Opstellen van een competentieschaal (2 dagen).
  • Voorstellen voor re-integratietrajecten.
  • Opstellen van een professioneel project.
  • Zoeken naar de nodige opleiding (indien van toepassing).
  • Organisatie en follow-up van opleidingen.
  • Follow-up door een re-integratieprofessional.

Doelgroep

Elke betrokken manager
Elke betrokken medewerker
Combineer deze dienst met een van onze verzekeringsproducten:
Verzekering arbeidsongevallen
Deze verzekering is een verplichte wetsverzekering die uw werknemers dekt in geval van een arbeidsongeval of op de weg van en naar het werk.