Go to content
Beveiliging van het gebouw

Opleiding BA5

Machtig uw werknemers die werkzaamheden aan elektrische installaties moeten uitvoeren (vakbekwame personen).

Doel van deze groepsopleiding met kenniscertificaat op naam:

De werkgever verzekert de nodige opleiding en verstrekt de nodige instructies om de risico’s eigen aan het gebruik van, aan de uitbating van en aan andere werkzaamheden aan de elektrische installatie te ondervangen.

Hierbij houdt hij rekening met de opdrachten (taken) waarmee zijn werknemers belast zijn. Als men werken laat uitvoeren door werknemers aan installaties waarbij het niet mogelijk is de bovenvermelde risico’s uit te schakelen, dan moet de toegang tot deze installaties exclusief voorbehouden worden aan werknemers die beschikken over de bekwaamheid die gekenmerkt wordt door de code BA4 (gewaarschuwde) of BA5 (vakbekwame).

De volgende punten komen aan bod:

 • Wettelijke begrippen en aspecten (AREI, wet Welzijn op het Werk), concrete wettelijke verplichtingen, definities, machtigingscodes, taken en opdrachten van de BA5 (details).
 • Elektrische risico’s, ongevallen, preventiebeheer en -maatregelen (details).
 • Kernbegrippen van elektriciteit (herinnering aan de begrippen).
 • Preventie- en beschermingsprincipes, specifieke rol van de BA5.
 • Beveiliging van de netten.
 • Materiaalklassen.
 • Dagelijkse preventiemaatregelen, veilig werken (Lockout-tagout (LOTO), scheiding, bediening, enz.), rol van de BA5.
 • Risicoanalyse (aanpak) en praktijk.
 • Types apparatuur, maatregelen bij nulspanning.
 • Werkzaamheden zonder spanning/onder spanning (uitleg van de cases).
 • PBM: gebruiksmodaliteiten (keuze, bruikbaarheid, enz.)
 • LOTO-principes, specifieke rol van de BA5 (verantwoordelijkheden).
 • Bescherming tegen warmte-effecten, overspanning.
 • Aardingsschema’s (TT-TN-IT): voorstelling van de verschillende schema’s.
 • Wat te doen bij een ongeval (hoe reageren).
 • Wat te doen bij brand, effecten van de brandbestrijdingsmiddelen.
 • Verantwoordelijkheden van de operatoren, in het bijzonder deze van de BA5.

Doelgroep

Werknemers van technische diensten
Operatoren die verantwoordelijk zijn voor de werkzaamheden inzake terug inschakelen, onderhoud en herstel
Combineer deze dienst met een van onze verzekeringsproducten:
Brand en aanverwante gevaren
Een verzekering die u een waaier aan dekkingen biedt voor uw patrimonium.