Go to content
Beveiliging van het gebouw

Opleiding BA4

Machtig uw werknemers die werkzaamheden aan elektrische installaties moeten uitvoeren (gewaarschuwde personen).

Doel van deze groepsopleiding met kenniscertificaat op naam:

De werkgever verzekert de nodige opleiding en verstrekt de nodige instructies om de risico’s eigen aan het gebruik van, aan de uitbating van en aan andere werkzaamheden aan de elektrische installatie te ondervangen. Hierbij houdt hij rekening met de opdrachten (taken) waarmee zijn werknemers belast zijn.

Als men werken laat uitvoeren door werknemers aan installaties waarbij het niet mogelijk is de bovenvermelde risico’s uit te schakelen, dan moet de toegang tot deze installaties exclusief voorbehouden worden aan werknemers die beschikken over de bekwaamheid die gekenmerkt wordt door de code BA4 (gewaarschuwde) of BA5 (vakbekwame).

De volgende punten komen aan bod:

 • Wettelijke begrippen en aspecten.
 • Elektrische risico’s, ongevallen, preventiebeheer en -maatregelen.
 • Basiskennis van elektriciteit.
 • Preventie- en beschermingsprincipes.
 • Beveiliging van de netten.
 • Dagelijkse preventiemaatregelen, veilig werken (Lockout-tagout (LOTO), scheiding, bediening, enz.).
 • Types apparatuur, maatregelen bij nulspanning.
 • Werkzaamheden zonder spanning/onder spanning (uitleg van de cases).
 • Keuze van elektrische leidingen.
 • PBM: gebruiksmodaliteiten (keuze, nut, enz.).
 • LOTO-principes.
 • Bescherming tegen warmte-effecten, overspanning.
 • Beschermingsmaatregelen tegen elektrische schokken door rechtstreekse of onrechtstreekse aanraking met laagspanning.
 • Aardingsschema’s (TT-TN-IT): voorstelling van de verschillende schema’s.
 • Wat te doen bij een ongeval (hoe reageren).
 • Wat te doen bij brand, effecten van de brandbestrijdingsmiddelen.
 • Verantwoordelijkheden van de operatoren

Doelgroep

Werknemers van technische diensten
Operatoren die verantwoordelijk zijn voor de werkzaamheden inzake terug inschakelen, onderhoud en herstel
Combineer deze dienst met een van onze verzekeringsproducten:
Brand en aanverwante gevaren
Een verzekering die u een waaier aan dekkingen biedt voor uw patrimonium.