Go to content
Pensioen

Publi-Plan studie (pensioen)

Evalueer de loonmassa van de statutaire en contractuele personeelsleden door een zicht op middellange en lange termijn.

Deze Publi-Plan consultancy stelt je in staat om:

  • De evolutie van het personeelskader te projecteren met behulp van een innovatief simulatie-instrument.
  • Te anticiperen op de financiële lasten van het huidige loonbeleid.
  • Een inschatting te maken van de werkgeversbijdrage, de impact van een aanvullend pensioenplan en de omvang van je toekomstige pensioenverplichtingen.

Deze service omvat:

  • Simulatie van toekomstige kosten op verschillende gebieden.
  • De dynamische projectie van je HR-management.
  • Gedetailleerde cijfers en overzichtstabellen voor de verschillende scenario’s.

Doelgroep

Elke leidinggevende