Go to content

Oplossingen voor collectiviteiten en ondernemingen

Opleiding

Ontwikkeling van ethisch management

Geef een boost aan je leidinggevende skills met deze ethische managementtechnieken.

New
icon/arrow

Oplossen van een ethisch conflict (of dilemma)

Vertrouw op een methode om een ethisch conflict doeltreffend op te lossen.

New
icon/arrow

Begeleiding bij de opzet van een alcohol- en drugspreventiebeleid

Krijg de sleutels tot een doeltreffend alcohol- en drugspreventiebeleid.

icon/arrow

Begeleiden van de leidinggevende

Leer problematische situaties op het werk aan te pakken, terwijl het persoonlijk welzijn van elke persoon gewaarborgd en ontwikkeld wordt.

icon/arrow

Ontwikkeling van algemene leidinggevende vaardigheden

Ontwikkel je basisvaardigheden van teammanagement en ga dagelijkse uitdagingen met meer vertrouwen aan.

icon/arrow

Ontwikkeling van specifieke leidinggevende vaardigheden

Ontwikkel specifieke leidinggevende skills in teammanagement en versterk je positie als verantwoordelijke.

icon/arrow

Individuele coaching voor de ontwikkeling van leidinggevende vaardigheden

Ontwikkel specifieke managementvaardigheden en bereik je teamdoelen.

icon/arrow

Herkenning en ondersteuning van werknemers in moeilijkheden

Leer via theoretische en praktische tools de psychosociale risico's te voorkomen en het welzijn van medewerkers te verbeteren.

icon/arrow

Intergenerationeel management

Leer een nieuwe generatie werknemers te managen en samenwerking en synergie tussen de generaties te bevorderen.

icon/arrow

Intercultureel management

Maak van culturele verschillen troeven! Communiceer verbaal en non-verbaal met respect voor de cultuur van de andere.

icon/arrow

Coachingtools voor managers

Help je organisatie vooruit door duurzame transities en stimuleer individuele en teamprestaties.

icon/arrow

Leer je tijd effectief te beheren

Geniet van een individuele ondersteuning, aangepast aan je functie, en ontwikkel een efficiënt time management.

icon/arrow

Hulp nodig om een service te vinden?
Onze adviseurs zijn via bericht bereikbaar.

Beter leren communiceren

Leer constructieve en assertieve communicatie te herkennen, te beschrijven en in praktijk te brengen.

icon/arrow

Individuele coaching in communicatie

Kies de juiste communicatiestijl voor elke situatie aan en vermijd potentiële valkuilen.

icon/arrow

Leren spreken voor een publiek

Beheers de kunst van het mondeling communiceren met collega's of een onbekend publiek.

icon/arrow

Beheer van de competentieontwikkeling

Versterk je praktische vaardigheden en kennis van projectmanagement om een effectief plan voor competentieontwikkeling op te zetten.

icon/arrow

Leren omgaan met de eigen agressiviteit of die van de ander

Blijf kalm en professioneel in alle omstandigheden met doeltreffende technieken en hulpmiddelen.

icon/arrow

Coaching om de eigen agressiviteit of die van de ander te beheersen

Beheers je eigen agressiviteit en die van je gesprekspartner in professionele situaties.

icon/arrow

Overtuigingskracht en invloed

Perfectioneer je verkooptechnieken in commerciële contacten.

New
icon/arrow

De kunst van het overtuigen

Ontcijfer de codes van interpersoonlijke communicatie en stel je overtuigings- en onderhandelingsvermogen op scherp.

New
icon/arrow

Leren je aandacht te beheren

Blijf effectief presteren in dagelijkse taken tussen de verschillende afleidingen op het werk.

New
icon/arrow

Een vergadering leiden

Leer een productieve en aangename vergadering organiseren, een essentieel management- en communicatie-instrument.

New
icon/arrow

Een actieplan opstellen

Krijg de sleutels tot het bouwen van een effectief actieplan.

New
icon/arrow

Problemen oplossen

Los problemen binnen de onderneming op via een concrete methode en verschillende tools.

New
icon/arrow

Brainstormtechnieken

Beheers de kunst van het brainstormen en de innovatieve technieken om ideeën om te zetten in actie.

New
icon/arrow

Consulting

Uitwerken van specifieke functiebeschrijvingen

Laat je door onze experts begeleiden bij het opstellen van gedetailleerde en volledige functiebeschrijvingen.

icon/arrow

Structureren van de organisatie en opstellen van een organigram

Leer een duidelijk en volledig organigram op te stellen om de activiteiten van de onderneming te structureren.

icon/arrow

Opstellen van een opleidingsplan volgens de behoeften en middelen van de organisatie

Stel een relevant opleidingsplan op overeenkomstig de behoeften en middelen van je organisatie.

icon/arrow

Audit

Audit van de organisatie en de managementstijl

Identificeer de praktijken die schadelijk zijn voor het psychosociale welzijn van de werknemers in de oragnisatie.

icon/arrow

Audit van het HR management

Identificeer de sterke en zwakke punten van de human resources binnen het bedrijf om sociale strategieën te corrigeren en te versterken.

icon/arrow

De gewenste service niet gevonden?

Stuur ons een bericht. Onze adviseurs helpen je naar de service die het beste aan je behoeften beantwoordt.