Go to content

Algemene inschrijvingsvoorwaarden voor opleidingen van Ethias Services

  1. Toepassingsgebied

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op opleidingen die georganiseerd worden door :

Ethias Services NV
rue des Croisiers, 24
4000 Luik
https://solutions.ethias.beethiassservices@ethias.be
RPR Luik – BTW BE 0825.876.113 – IBAN : BE03 0688 9413 2384 – BIC : GKCCBEBB

  1. Inschrijvingsvoorwaarden

Inschrijven voor onze opleidingen kan via het online-formulier op de website Ethias Solutions, tabblad “Opleidingsagenda 2023”. Als u het inschrijvingsformulier indient, engageert u zich nadrukkelijk om aan de opleiding deel te nemen. De deelnemers aan de opleiding zijn verantwoordelijk voor de juistheid van de informatie op het inschrijvingsformulier.

Voor de start van de opleiding sturen we naar de deelnemers een herinneringsmail met alle praktische informatie.

  1. Facturering

De factuur wordt in de dagen na de inschrijving naar het factuuradres gestuurd dat bij inschrijving vermeld is. De factuur moet ten laatste 30 dagen na uitgifte betaald zijn. Op elk bedrag dat op de vervaldag niet betaald is, moeten van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling intresten betaald worden. De wettelijke intrestvoet zal dienen als basis voor de berekening. Ethias Services behoudt zich het recht voor om personen die niet aan de betalingsvoorwaarden voldaan hebben te weigeren aan de opleiding te laten deelnemen.

  1. Aanwezigheidsattest

Ethias Services bezorgt op eenvoudig verzoek een deelnameattest, op voorwaarde dat de deelnemer de opleiding volledig gevolgd heeft.

  1. Annulering door Ethias Services

De opleidingen worden georganiseerd onder voorbehoud van voldoende deelnemers.

Ethias Services behoudt zich het recht voor om een opleiding te annuleren als onvoldoende personen zich ingeschreven hebben of in geval van overmacht. Bij annulering door Ethias Services kan de deelnemer kiezen om het inschrijvingsgeld over te dragen naar een opleiding van Ethias Services op een latere datum, of om het al betaalde bedrag terug te krijgen.

  1. Annulering door de deelnemer

Annulering door een deelnemer moet gestuurd worden naar ethiasservices@ethias.be. Bij annulering tot 15 dagen voor de start van de opleiding wordt de prijs van de opleiding volledig terugbetaald. Na deze termijn wordt bij annulering geen inschrijvingsgeld meer terugbetaald, behalve als de deelnemer vervangen kon worden.

  1. Evaluatie van de opleiding

Na afloop van de opleiding kunnen de deelnemers een vragenlijst invullen om de opleiding te evalueren. Deze evaluatie helpt ons de kwaliteit van onze dienstverlening te verbeteren en onze diensten zo goed mogelijk af te stemmen op de behoeften van de deelnemers.

  1. Pedagogisch materiaal en intellectuele eigendomsrechten

De kostprijs van het pedagogisch materiaal is inbegrepen in de inschrijvingsprijs. De verspreide documenten en bestanden mogen niet gefotokopieerd, verspreid, overgedragen, openbaar gemaakt of gebruikt worden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Ethias Services.

  1. Geschillen

Bij betwisting streven de partijen in de eerste plaats naar een minnelijke oplossing. Bij geschillen zijn enkel de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Brussel bevoegd.

  1. Inlichtingen

Voor inlichtingen over onze opleidingen kunt u contact met ons opnemen via mail (ethiasservices@ethias.be) of per telefoon (011/28.21.00).